We zijn elke dag open van 07h tot 17h

Nuttige links

Ventilatienormen

Informatie over de ventilatienormen vindt u op de website van de Normen-Antennes op www.normen.be.
Momenteel werken de drie gewesten samen aan een databank van producten die aan de EPB-eisen voldoen (zie www.epbd.be).
Het Vlaams Gewest stelt een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) en bijkomende uitleg over de interpretatie van de regelgeving voor ventilatie ter beschikking op www.energiesparen.be.

Voor meer details over de EPB kunnen de gewestelijke regelgevingen geraadpleegd worden:

1. Bureau voor Normalisatie
NBN D 50-001 Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. Brussel, NBN, 1991.
2. Bureau voor Normalisatie
NBN EN 308 Warmtewisselaars. Beproevingsprocedures voor het vaststellen van prestatie-eisen van warmteterugwinningsapparatuur. Brussel, NBN, 1997.
3. Bureau voor Normalisatie
NBN EN 779 Luchtfilters voor algemene ventilatie. Bepaling van de filterprestatie. Brussel, NBN, 2002.
4. Bureau voor Normalisatie
NBN EN 12097 Luchtverversing van gebouwen. Luchtkanalen. Eisen voor onderdelen van luchtkanalen die onderhoud aan het luchtkanaal mogelijk maken. Brussel, NBN, 2006.
5. Bureau voor Normalisatie
NBN EN 13779 Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen. Prestatie-eisen voor ventilatie- en luchtbehandelingsystemen. Brussel, NBN, 2007.
6. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap:
Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. Brussel, Belgisch Staatsblad van 17 juni 2005.
7. Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. Brussel, Belgisch Staatsblad van 5 februari 2008.
8. Ministerie van het Waalse Gewest

Besluit van de Waalse Regering van 17 april 2008 tot vaststelling van de berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. Brussel, Belgisch Staatsblad van 30 juli 2008.
9. Vlaamse overheid
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen. Brussel, Belgisch Staatsblad van 6 juli 2009.
10. Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting nr. 192, 1994.
11. Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Ventilatie van woningen. Deel 2: Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting nr. 203, 1997.
12. Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Ventilatie van woningen. Inleiding. Brussel, WTCB, WTCB-Digest nr. 5, 1999.